MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

COMPO Software zet zich in om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights na te leven. 

Omtrent het bedrijfsgebouw zijn wij actief bezig met het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en aan het zoeken naar duurzamere alternatieven voor huidige systemen, zo monitoren wij ons energieverbruik en hebben wij recentelijk zonnepanelen aangeschaft en zijn wij ook proactief aan het recyclen met ons afval. 

Met onze werkzaamheden staan de bescherming van mens, dier en natuur centraal en vormt dit een rode draad binnen onze werkcultuur. Verder willen wij met digitalisering en automatisering efficiëntie creëren voor onze klanten. Hierbij willen wij het gebruik van papier verder verminderen evenals verouderde hardware, die energie en grondstof belastend is. 

Door middel van het Countable- en inkloksysteem dat wij hebben ontwikkeld, waarin de volledige gewerkte tijd van medewerkers wordt geregistreerd en waarbij elke medewerker toegang heeft tot een overzicht van de gewerkte uren. Hiermee dragen wij bij aan transparantie en een prettige werksfeer.  

COMPO Software werkt samen met partners en innovators om samen tot duurzame oplossingen te komen binnen complexe vraagstukken.